AHIRKAPI / BİZ KİMİZ?

ROMANLAR OLARAK BİZ KİMİZ ?

20Anavatanı Hindistan Racastan’da göç hayatı yaşayan romanlar 700 yıl kadar önce Balkanlar’a geldi. Avrupa’ya ilk ulaşan kavmin bir kısmı İspanya’da kalırken diğer kısım daha doğuya ilerleyerek Balkanlar’a ulaştı. Romanlar ilk geldikleri zamandan beri Avrupa’nın asli unsurlarından birisi oldu. Kendilerini “insan”veya “kişi” anlamına gelen “rom” kökünden gelen roman olarak adlandırdılar ve konuştukları dil de Romanca’dır.

Romanlar da diğer pek çok halklar gibi yüzyıllar Boyunca göçler yaşamışlar, bir birinden yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki halklarla aynı toprakları paylaşmış ve birbirine karışmışlardır. Günümüzde tam olarak sayıları bilinmemekle birlikte dünya üzerinde 40 milyon romanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Romanlar’ın bir kısmı bugün İstanbul’da Kırklareli’nde ve Trakya’nın diğer bölgelerinde yerleşik hayata geçmişlerdir.

Ahırkapı, Türk Romanlarının uzun yıllardan buyana yerleşik hayata geçtiği önemli ve tarihi semtlerimizden biridir. İlk gelenler mübadeleyle Yunanistan Selanik’ten 80 yıl önce gelmişlerdir. Şimdikiler ise ilk gelen Romanlar’ın üçüncü kuşaktan torunlarıdır. Cankurtaranın bu semtin de ortalama 650 roman yaşar. Bizlerin köklerinin nereden geldiğini bildikleri için Selanik ile akrabalık bağlarını devam ettirmektedir.

AHIRKAPI ROMAN ORKESTRASI

Ahırkapı Roman Orkestrası,  6 Mayıs 2002 tarihinde Hıdrellez şenliklerinde, bir gece sahne almak için toplandılar. O gece halk ve  medya tarafından ilgi gören Ahırkapı Roman Orkestrası  hemen ardından Sony Müzikten gelen teklifle birinci  albümlerine imzalarını attılar. Albüm çalışmalarında yapmış oldukları müzik ve kendi beste çalışmaları Romanca olan şarkı sözleri ve Pulp Fiction Ucuz Roman filminin tema müziği bambaşka bir şekilde yeniden yorumlanarak aynı parçaya klip çekildi, büyük küçük herkesin beğenisini kazandı ve ikinci albümüne hazırlanan,   Ahırkapıda doğup büyüyen 12 arkadaş,  yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.   Orkestramız Eminönü Belediyesi bünyesine katılıp kurumsal ve onursal kimliğiyle tanışmış oldu. Türkiye’de roman müziğinde yapılan ilk remix ve ayrıca Ahırkapı  isminin  tescilli ve patentli olmasıdır.
Ahırkapı Roman Orkestrası birçok ünlüyle sahne almıştır. Açık hava konserinde balkan müziğinin önderi Goran Bregoviç Türk Milli takımının dünya üçüncüsü olduğunda karşılama orkestrası olarak taksim meydanındaki kutlamada Tarkan Tevetoğlu ile konser ve Candan Erçetin ile yaptıkları konserler gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaptıkları konserler ve organizasyonlarla büyük ilgi görmüşlerdir.  Orkestramızın kökeni Selaniğe dayanmaktadır.   Selanik Volostan gelen dedelerimizin öncüsü Jopon  lakaplı olan Yaşar Beydir. Önce Yaşar Bey ardında da diğer dedelerimizin özellikle bu semte  gelme sebepleri, Selanik’te oturdukları sempte ve burda ki  bulunan  kahveyi, Selanik’teki Kule Kahvelerine benzetmeleridir. Hala cankurtaranın en güzel yerin de yaşayan Ahırkapı Roman Orkestrası dedelerinden kalan bu mirası çocuklarından çocuklarına hayat boyu  devam ettireceklerdir.